top of page

L'agricultura vertical ajuda a enfortir la seguretat alimentària i combatre el canvi climàtic

T'expliquem com el cultiu vertical afavoreix la millora del sistema agrícola actual, incidint positivament en problemàtiques alimentàries i mediambientals que necessiten d'una ràpida solució.


La indústria mundial de producció d'aliments necessita desesperadament una solució a la problemàtica de la superpoblació i la mala distribució de la sobreproducció. Els desafiaments als quals s'enfronta el món en l'actualitat, inclosos els conflictes, les emergències humanitàries, la pandèmia del COVID-19 i la crisi climàtica, afecten en gran manera els sistemes agroalimentaris empenyent a entre 83 i 132 milions de persones a sofrir fam crònic en 2020.

Segons les metes presents en l'Agenda 2030 marcada per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació (FAO), indica que els avanços a nivell mundial per a posar fi a la pobresa, la fam i respondre al canvi climàtic continuen sent insuficients en l'àmbit de l'alimentació i l'agricultura.Al mateix temps, en alguns països, el percentatge d'aliments que es perden després de la collita en les explotacions agrícoles i en les fases de transport, emmagatzematge i processament ascendeix al 13,8% a tot el món, el que suposa més de 400.000 milions de dòlars a l'any.


Una solució a aquesta situació és l'agricultura vertical, que conrea en marcs concèntrics apilats verticalment. Aquest mètode produeix més quantitat d'aliments per metre quadrat en zones pròximes a grans poblacions, comparat amb l'agricultura convencional, cosa que significa que l'agricultura vertical ofereix una solució a molts dels nostres problemes de distribució d'aliments. Així mateix, el cultiu pot controlar-se de forma més exhaustiva sense dependre de condicions meteorològiques externes, reduint així exponencialment les perdudes ocasionades en l'agricultura tradicional. En aquesta entrada del blog, explorarem els avantatges de l'agricultura vertical en comparació de l'agricultura convencional i com pot donar forma al futur de la nostra indústria alimentària.


Els avantatges de l'agricultura vertical en el sistema agrícola


En l'actualitat, l'atenció s'està dirigint cada vegada més a l'agricultura vertical, especialment amb l'eminent creixement de les poblacions urbanes. A mesura que la població creix, augmenta la necessitat de generar més espais per al proveïment d'aliments. I si, en lloc de conrear cap a fora, poguéssim conrear cap amunt? Aquesta és la idea que hi ha darrere de l'agricultura vertical.Aquesta forma de cultiu posa l'accent en l'ús eficient de l'espai vertical, la qual cosa permet un major rendiment dels cultius amb un ús mínim de recursos i un control més exhaustiu de la producció i de distribució en localitzar-se en llocs pròxims a grans poblacions.


També permet un ús eficient de l'aigua, ja que no es perd innecessàriament per evaporació o escolament.A més, en sistemes d'agricultura vertical com és el de Groots, no s'utilitzen pesticides ni altres inputs químics, considerant-se generalment més respectuoses amb el medi ambient que gran part dels cultius tradicionals.En general, els avantatges de l'agricultura vertical fan que aquesta forma de cultiu sigui una opció cada vegada més atractiva especialment per al proveïment pròxim a ciutats.


Diferències principals entre l'agricultura tradicional i la vertical

Una de les principals diferències entre l'agricultura vertical i la tradicional és l'optimització de l'espai. Tradicionalment, els agricultors solen utilitzar grans extensions de terreny per a conrear. En comparació, l'agricultura vertical utilitza l'espai d'una forma més eficient atès que per a maximitzar el rendiment per metre quadrat d'aliment conreat, recorre a tecnologies espacials avançades com ho són la hidroponia i l'aeroponia. D'aquesta manera, es guanya en eficiència s'augmenta la producció i es redueixen significativament els costos gràcies al rendiment d'aquests cultius.


A més, dona lloc a un augment considerable en la collita durant l'any, sense dependre de condicions meteorològiques o plagues que només es troben en el cultiu exterior. Per tant, són cultius menys arriscats, si un cultiu falla només fa falta l'espera de setmanes en lloc de mesos per a obtenir la següent collita. Així mateix, la qualitat d'unes certes plantes augmenta, per exemple, l'alfàbrega concentra major quantitat d'olis essencials en agricultura vertical, intensificant el seu sabor.


Els sistemes d'agricultura vertical generen un impacte positiu en el medi ambient ja que són dissenyats amb l'objectiu de reduir els residus i minimitzar el desaprofitament de la collita i dels recursos naturals com l'aigua, de la qual s'aconsegueix una reducció del seu consum de fins al 95%. Això pot ser difícil per als sistemes tradicionals que depenen de l'ús intensiu de recursos i en el qual no es pot dur a terme un seguiment tan exhaustiu de la producció dels cultius desembocant en una sobreproducció, moltes vegades perduda. A més, com hem comentat anteriorment, cal tenir en compte que és un tipus de cultiu que no requereix de pesticides o fertilitzants químics. La qual cosa suma valor al cuidat medi ambient i a cura de la societat amb el proveïment de productes saludables.


La visió de Groots vas més enllà, a part de proveir productes saludables a la societat, també contribuïm positivament en la societat generant impacte social mitjançant l'ocupació i formació a persones en risc d'exclusió social i desenvolupant iniciatives educatives que estimulen el canvi.


En què consisteix la hidroponia i l'aeroponia?


Comparats amb el mètode tradicional de cultiu, la hidroponia i l'aeroponia són dos mètodes pertanyents a l'agricultura sostenible que ofereixen avantatges com la prevenció de la degradació del sòl causat per l'explotació agrícola o la no promoció de l'ús de pesticides i fertilitzants químics.

Tots dos sistemes es caracteritzen per no conrear en sòl. Mentre que la hidroponia utilitza l'aigua com a únic mitjà per al cultiu de plantes, l'aeroponia utilitza una combinació d'aigua i oxigen. En Groots utilitzem la hidroponia, que mitjançant l'aplicació dels millors nutrients en l'aigua, s'aconsegueix un creixement òptim de les nostres plantes.

En definitiva, la hidroponia i l'aeroponía ofereixen alternatives sostenibles als mètodes tradicionals agrícoles que ajuden a reduir els costos i a millorar la qualitat de vida.

Quines plantes conrear en una granja d'agricultura vertical?


Considerar l'automatització de les condicions òptimes d'una planta i la capacitat de la granja és decisiu a l'hora de triar quines plantes conrear. Així mateix, és primordial avaluar el rendiment del cultiu tenint en compte l'espai que ocupa i el temps necessari per a la seva recol·lecció. Per exemple, mentre que l'alfàbrega creix ràpid, el romaní i l'orenga tenen un procés més llarg de geminació.


Atès que l'agricultura vertical encara està en els seus inicis, les granges verticals estan recorrent a un cultiu de ràpida recol·lecció com el coriandre o l'enciam amb la finalitat d'obtenir rendiments a curt termini.

En Groots conreem herbes com els canonges, verdures com l'enciam, el pak choi i el kale. També ens apassionen les plantes aromàtiques i és per això que conreem una gran varietat d'elles com la farigola, l'alfàbrega, el coriandre, el romaní o el cebollí.


Amb la finalitat de poder proveir més varietats de plantes esperem començar a experimentar, en un temps no gaire llunyà, amb el cultiu de baies, maduixes, tomàquets i altres hortalisses de fulla verda per a poder oferir una major varietat de plantetes.

El futur de conrear cap amunt


El futur de l'agricultura vertical té cada vegada més consciència ambiental i el compromís social. S'espera que pugui ajudar a combatre la pobresa alimentària i al mateix temps combatre problemàtiques com el canvi climàtic.

També s'espera un guany en la importància econòmica. En poc temps s'està convertint en una part important de la indústria agrícola, ja que ajuda a afrontar reptes com la mala distribució de la sobreproducció d'aliments, la reducció de l'impacte mediambiental i la reducció dels costos de producció. És un sistema en el qual es pot obtenir un rendiment alt en poc temps sense necessitat d'un ús exhaustiu dels recursos. Contribuint així a desenvolupar una economia més verda i al mateix temps rendible.


Si bé encara queda molta feina per fer, la indústria alimentària està avançant en els seus esforços per minimitzar l'impacte en el món natural i garantir que s'abastin problemes com el desaprofitament d'aliments que suposa la sobreproducció.

Per tant, el futur de l'agricultura vertical és bastant prometedor i s'espera que es desenvolupin més pràctiques i tecnologies innovadores en aquest camp.

25 views0 comments

Comments


bottom of page