top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb l'objecte de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris de la nostra pàgina web i per tal de protegir la seva intimitat i privacitat, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la present Política de privadesa.

Els termes recollits a continuació i especialment el deure de confidencialitat seran d'obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés a les dades que ens facilitis, bé durant la navegació en la nostra web, per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Reservat el dret a modificar el contingut de la present Política de Privadesa, amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l'Article 29.

En cas que anem a utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d'una manera diferent al que estableix la Política de Privacitat vigent a l'hora de facilitar-nos les dades; o en cas que anem a tractar-les amb finalitats diferents a les indicades en el moment en què ens facilitis les teves dades, farem l'esforç possible per contactar com afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.

Aconsellem als Usuaris que, cada vegada que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin el present text per assegurar-les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.

La present Política de Privadesa, formarà part i estarà unida de forma permanent al que disposa el nostre Avís Legal , en les Condicions Legals de el servei contractat i en la nostra Política de Cookies , aquests textos estan a disposició dels usuaris a la nostra pàgina web i de els que aconsellem la seva lectura.

En tot moment indicarem la data de l'última actualització de la Política de Privacitat perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se'ls aplica i la data de l'última revisió.

GROOTS HYDROPONICS SL, d'ara endavant GROOTS, fa constar que aquesta política de privacitat es troba adaptada a l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara RGPD).

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable de l'tractament de les dades que es recopilen, tracten i emmagatzemen a través d'aquesta pàgina web i en ocasió dels serveis prestats i contractats a través de la mateixa, és PLANETA HORT, amb NIF B67341479, amb domicili a Ronda Indústria 6, 08210, Barberà de Vallès (BARCELONA). Correu electrònic: hola@groots.eco i telèfon 606902187. GROOTS HYDROPONICS SL està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 46690, Llibre 0, Foli 8, Secció general, Full 528.078, amb Inscripció o anotació 1 de Data de 14 / 01/2019.

2. TRACTAMENT DE DADES

Les dades de caràcter personal que es sol·liciten en el seu cas consistiran en aquells que siguin imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud de l'titular de les dades, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats, sent aquestes dades recollides per finalitats determinades explícites i legítimes i no sent tractats aquestes dades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

El titular de les dades serà informat per GROOTS, abans de la recollida de les seves dades, dels extrems establerts en aquesta política de privacitat, de manera que pugui prestar consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades.

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedits a GROOTS des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació de l'servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment de triar la forma de pagament.

Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin de accedir als fitxers per al bon fi de l'contracte.

3. PROCEDÈNCIA DE DADES

En primer lloc, és important que els Usuaris tinguin present que, quan es proporciona informació personal en línia (per exemple, a través de l'correu electrònic oa través d'Internet), aquesta pot ser recollida i usada per altres. És per això que, GROOTS no es responsabilitza que aquesta informació pugui ser recopilada, emmagatzemada i / o tractada per un tercer no autoritzat, ja que ha adoptat les mesures de seguretat que estan al seu abast perquè això no passi.

La procedència de les dades que tractem i emmagatzemem en GROOTS pot venir de diferents llocs:

 • Mitjançant la nostra pàgina web recollim dades de caràcter personal d'aquells Usuaris que decideixin voluntàriament emplenar els camps obligatoris que hem incorporat en cada un dels formularis de la nostra pàgina web.

Amb aquests formularis, els Usuaris, podran registrar al nostre web, fer una consulta o facilitar-nos un suggeriment, sol·licitar un pressupost per a un producte en concret dels oferts en la nostra Web / sol·licitar un producte dels oferts en la nostra web o rebre, si així ho autoritzen expressament publicitat i butlletins informatius de GROOTS. A través d'aquests formularis, els Usuaris ens faciliten les seves dades i consenten el tractament dels mateixos conforme a les finalitats indicades en el moment d'emplenar el formulari.

Els Usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que ens facilitin a través dels nostres formularis, sent la seva obligació mantenir-les actualitzades en tot moment per evitar errors per part nostra. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades lliurades a través d'aquests formularis, serà responsabilitat de l'Usuari.

 • També pot venir informació a través dels correus electrònics que rebem en www.groots.eco . Atès que posem a disposició dels nostres usuaris la web a través del domini www.groots.eco   informem que la mateixes es troba allotjada en els servidors PhoenixNAP Datacenter allotjat als EUA. qui estableixen les mesures de seguretat corresponents i garanteixen el compliment de l'RGPD.

 • Cal informar els usuaris que, en cas que l'usuari o potencial client ho desitgi, podrà establir-se una trobada que es desenvoluparà via telefònica. L'Usuari haurà de facilitar el seu nom i número de telèfon.

 • Finalment, també donem als Usuaris la possibilitat de realitzar consultes i comentaris sobre temes i productes que GROOTS, publicarà en el seu cas (podrà moderar els mateixos en base a criteris de compliment legal i moral, així com de pràctiques de bon ús i ètica ). La participació es realitzarà a través del formulari de participació via comentari disponible un cop el usuaris s'havia registrat a la pròpia web. És imprescindible la lectura de les polítiques web d'aquesta pàgina abans de procedir a fer comentaris.

La finalitat de l'tractament de totes aquestes dades serà la indicada en el moment de la recollida i detallada a l'apartat "Fins de l'tractament i terminis de conservació" de la present Política de Privacitat.

Atès que posem a disposició dels nostres usuaris la web a través del domini www.groots.eco informem que la mateixa usa els serveis que s'hi esmenten. Aquests proveïdors s'estableixen les mesures de seguretat corresponents i garanteixen el compliment de l'RGPD.

4. Legitimació per al tractament de DADES

La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris dependrà de el moment en què es recullin o tractin les dades de caràcter personal de l'Usuari, Bo Client o Client:

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per a participar a manera de consultes / comentaris per a ser publicats a la web és el consentiment. En el moment d'omplir l'esmentat formulari, el participant acceptarà que disposa la present Política de privadesa o clàusula específica.

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de consulta i informació així com, el servei de XAT serà la de donar resposta a consultes o sol·licituds. Aquestes sol·licituds no impliquen cap relació contractual.

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per a l'enviament de butlletins és el consentiment. En el moment d'omplir el formulari esmentat, l'interessat acceptarà que disposa la present Política de privadesa o clàusula específica.

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de registre per a la contractació dels productes és la relació contractual existent .. En el moment d'omplir el formulari esmentat, l'interessat acceptarà que disposa la present Política de privadesa o clàusula específica.

5. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES I TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les finalitats per a les quals es duran a terme cada un dels tractaments per part de GROOTS, vénen establertes en les diferents clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades -formularios web, etc.-.

No obstant l'anterior, les detallem íntegrament a continuació, juntament amb el període de conservació de les dades, fet per GROOTS:

 • Formulari de contacte / formulari de publicació de consultes i / o comentaris i servei de XAT: Poder contactar a l'Usuari per resoldre la consulta, dubte o suggeriment, així com remetre-li, en cas que ho hagués sol·licitat, nom d'usuari i contrasenya per accedir a la seva zona privada.

Aquestes dades es conservaran al servidor de l'prestador de correu electrònic sense termini de supressió i mentre l'afectat no manifesti la seva oposició. Ara bé, cas que els correus electrònics conservats tinguin a veure amb la prestació de serveis, els mateixos es conservaran durant tot el temps pel que puguin derivar-se obligacions de la relació contractual. (5 anys - article 1964 de el Codi Civil).

 • Formulari de sol·licitud d'informació: Aquestes dades seran utilitzades per GROOTS, per facilitar-li informació i posar-se en contacte amb vostè en relació a l'interès manifestat pel que fa a la nostra organització o els nostres productes / serveis.

 • Formulari de Nou compte: Aquestes dades seran utilitzades per GROOTS amb la finalitat de prestació de servei contractat / finalitat contractual de venda dels productes per vostè adquirits i per per fer una gestió interna de l'organització, comptable, fiscal i administrativa. Aquestes dades es conservaran per GROOTS durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de l'aplicació de les mesures precontractuals / contractuals sol·licitades per l'interessat (5 anys - article 1964 de el Codi Civil) o bé es conservaran durant un període de 6 anys (art. 30 Codi de Comerç).

 • Formulari d'enviament de butlletins i publicitat: Aquestes dades seran utilitzades per GROOTS, per facilitar-li informació i posar-se en contacte amb vostè en relació a l'interès manifestat de rebre butlletins i publicitat

 • Dades recopilades a través de Cookies: A través de les cookies de les que et vam informar en la nostra Política de Cookies, de la qual et recomanem la seva lectura, recopilem dades per personalitzar la seva experiència i atendre millor les seves necessitats individuals, millorar el nostre lloc web, permetre compartir comentaris en xarxes socials, etc. Aquestes dades es conservaran segons el que disposa la nostra Política de Cookies a la qual ens remetem.

 • Zona: L'usuari podrà accedir a la seva zona privada amb nom d'usuari i contrasenya i podrà modificar o rectificar les seves dades en qualsevol moment, pot exercir la seva oposició a l'tractament si és el cas o supressió, en el nostre sistema posant-se en contacte amb nosaltres a hola @ groots.eco Aquestes dades es conservaran per GROOTS durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada de de el compliment de l'contracte i la prestació dels serveis (5 anys - article 1964 de el Codi Civil).

6. OBLIGACIÓ DE SOL·LICITAR LES DADES FACILITADES

Amb l'objecte d'executar de manera òptima els serveis, els Usuaris han de proporcionar-nos la informació i dades personals sol·licitades en els nostres formularis. En cas de no facilitar tota la informació sol·licitada i marcada com a obligatòria, GROOTS no podrà oferir els seus serveis / productes ni enviar, si escau, la informació sol·licitada i per tant no es podran prestar els serveis / productes sobre els quals l'Usuari estigui interessat .

7. MENORS D'EDAT

En GROOTS, complim escrupolosament amb els requisits estipulats en el RGPD en matèria de protecció de dades de menors d'edat, pel que no recopilem, de forma intencionada, cap informació de menors de 14 anys d'edat. A més, informem als Usuaris que la present pàgina web està dirigida únicament a persones majors de 18 anys d'edat.

8. COM PROTEGIM LA INFORMACIÓ DELS USUARIS, POTENCIALS CLIENTS O CLIENTS.

GROOTS implementa mesures físiques, tècniques i organitzatives per mantenir la seguretat de les dades personals i tractar de reduir a l'mínim la possibilitat de destrucció accidental o il·legal, la pèrdua accidental, ús no autoritzat, alteració, modificació no autoritzada, divulgació i / o accés, així com qualsevol altra forma il·legal de processament de les seves dades, de conformitat amb el que estableix l'article 32 de l'RGPD.

En aquest sentit, i tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i els caps de el tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat que poden afectar els drets i llibertats les persones físiques, s'han establert mesures apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat a el risc existent.

En tot cas, GROOTS té implementats els mecanismes suficients per a:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tratamiento.Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat de l'tractament.

 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, si s'escau.

No obstant això, com Usuari reconeixes i acceptes que les mesures de seguretat d'Internet no són inexpugnables i que les xarxes utilitzades a Internet no són 100% segures, de manera que qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà, pot ser interceptada i / o modificada per persones no autoritzades, per la qual cosa com a Usuari hauràs també extremar les cauteles.

9. AVÍS DE VIOLACIÓ DE DADES PERSONALS O bretxes de seguretat.

La violació de dades personals suposa una bretxa de la seguretat dels sistemes d'informació de GROOTS que provoca o pot provocar la destrucció, alteració, pèrdua, divulgació no autoritzada o accés, accidental o no, a les dades personals transmeses, emmagatzemades o processats relacionats amb la prestació dels nostres serveis.Per el cas que les dades personals que emmagatzemem i / o tractem en GROOTS es vegin compromesos d'alguna manera, procedirem a notificar oportunament als afectats, i d'acord amb el que disposa l'article 33 de l'RGPD.

10. COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS.

Les dades personals que els usuaris o potencials clients ens hagin pogut facilitar mitjançant la nostra pàgina web, o durant la prestació dels serveis, no seran venuts, transferits i / o intercanviats amb tercers no autoritzats, llevat per obligació legal, o en els casos establerts més avall en relació amb les transferències internacionals de dades que realitzem des GROOTS.

D'altra banda, les dades dels Clients, podran cedir-se a l'Administració Tributària ia altres òrgans de l'Administració Pública, cas de ser requerits a fer-ho.

11. Transferències internacionals de dades.

En GROOTS, utilitzem Twitter. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. Ara bé, GROOTS, no puja ni tracta a través d'aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Informem als nostres usuaris que Twitter està adherida a l'Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar la llista aquí , i, aquí es pot obtenir més informació sobre com Twitter transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Twitter, Inc 1355 Market Street # 900 San Francisco, Califòrnia 94103 Phone: (415) 222-9670

En GROOTS, utilitzem Facebook. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. Facebook, Inc ha obtingut la certificació dels marcs dels escuts de la privacitat de la UE-EE. UU. I de Suïssa-EE. UU. Així mateix GROOTS, instal·la píxels de Facebook a la seva pàgina web a fi de fer una interrelació de la mateixa amb els perfils dels usuaris, així com, conèixer les conversions produïdes amb la mateixa.

Com s'ha dit, Facebook està adherida a l'Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com Facebook transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Facebook, Inc. 1 Hacker Way 94025 Menlo Park Califòrnia 94025, EUA Phone: (1) - (650) -543-4800

En GROOTS, utilitzem Google Inc .. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. Google Inc i les seves filials en EE. UU. Compleixen amb els Escuts de Privacitat UE-EE. UU. I Suïssa-EE. UU. Així mateix GROOTS fa servir el servei de Google Analitycs i de Google Adwords a la seva pàgina web a fi de conèixer la traçabilitat de visites per part dels usuaris a la seva web en el primer cas, i produir anuncis i millorar les vendes mitjançant anuncis en el segon cas.

Com s'ha dit, Google Inc està adherida a l'Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com Google+ transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades: Google Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway

Google Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Estats Units

En GROOTS, utilitzem YouTube . Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. YouTube LLC. i les seves filials en EE. UU. compleixen amb els Escuts de Privacitat UE-EE. UU. I Suïssa-EE. UU. Ara bé, GROOTS, no puja ni tracta a través d'aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s'ha dit, YouTube està adherida a l'Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com YouTube transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Sant Bru 901 Cherry Avenue San Bruno, CA 94066 Estats Units

En GROOTS, utilitzem Instagram. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s'emmagatzemen en els servidors d'aquesta empresa, situats també als EUA. Instagram compleix amb els escuts de privacitat UE-EUA i Suïssa-EUA. Ara bé, GROOTS, no puja ni tracta a través d'aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s'ha dit, Instagram està adherida a l'Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privadesa, enllaçada més amunt, que compleix amb l'esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com Instagram transfereix les dades albergats en la seva plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 Estats Units

12. DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES.

Qualsevol persona, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de l'tractament, el dret a la portabilitat, a no ser objecte de tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils i el dret a oposició de les dades personals que obren en qualsevol dels fitxers que és Responsable GROOTS, lo per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, expressant clarament el seu desig i acompanyant fotocòpia del seu DNI i quants documents siguin necessaris per acreditar la seva identidad.No ha d'oblidar indicar els motius que justifiquin l'exercici de l'derecho.Para això, es podrà dirigir un escrit, bé a l'adreça de correu electrònic hola@groots.eco, oa l'adreça Ronda Indústria 6, 08210 Barberà de Vallès, (BARCELONA). Tenim a disposició dels Usuaris formularis per a l'exercici d'aquests drets, poden sol·licitar-los en el nostre formulari de contacto.¿Qué pot sol·licitar exactament?

 • Dret d'accés: Podrà sol·licitar informació sobre si GROOTS està tractant dades personals seus.

 • Dret de rectificació: Podrà sol·licitar la rectificació de les dades, en cas que aquests siguin incorrectes, així com la supressió dels mateixos.

 • Dret de cancel·lació: Podrà sol·licitar la cancel·lació de les dades; i en cas que hi hagi alguna limitació, GROOTS conservarà les dades degudament bloquejades, únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret d'oposició: Podrà sol·licitar que deixem de tractar les dades en la forma manifestada, llevat que per motius legítims deguem seguir tractant-los, circumstància que manifestarem expressament.

 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: Podrà sol·licitar en qualsevol moment que limitem el tractament de les dades quan es doni algun dels casos següents:

  • Quan s'impugni la precisió de les dades tractades i durant un període que permeti GROOTS comprovar l'exactitud dels mateixos.

  • Quan el tractament de les dades sigui il·legal d'acord amb la legislació vigent i l'afectat opti per la restricció del seu ús en lloc de per la seva eliminació.

  • Quan l'afectat requereixi seves dades per a l'establiment, exercici o defensa de reclamacions legals.

 • Dret a la portabilitat de dades: De manera que, en cas que les dades es tractin de forma automatitzada, els mateixos siguin retornats o es trasfieran a una altra empresa indicada per l'Usuari en un format estructurat, automatitzat i d'ús comú.

 • Dret de supressió: Podrà sol·licitar l'esborrat de les seves dades personals i GROOTS haurà esborrar-los sense demora injustificada quan:

  • Les dades ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recopilats o processats.

  • L'afectat retira el consentiment en el qual es basa el tractament de les dades, i no hi ha un altre fonament jurídic per a això.

  • L'afectat s'oposa a el tractament perquè aquest té com a finalitat el màrqueting directe de productes.

  • Les dades han estat processats il·legalment.

  • Les dades han de esborrar-se per complir amb una obligació legal a nivell comunitari i / o nacional.

A més, els Usuaris disposen d'altres drets, que són:

 • Dret a retirar el consentiment prestat: L'usuari, pot retirar el consentiment prestat per al tractament de dades personals per a alguna finalitat específica, quan així ho desitgi, tan sols s'ha de posar en contacte amb nosaltres exercitant aquest dret.

 • Dret a reclamar davant l'Autoritat de Control: Qualsevol usuari podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control, en cas que consideri que, GROOTS està tractant les seves dades de manera errònia. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és la Agència Espanyola de Protecció de Dades , domicili al C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid i telèfons de contacte: 901 100 099/91 266 35 17.

13. BLOC.

La nostra web disposa d'una secció de Bloc en què es permet que els Usuaris publiquin comentaris. Els Usuaris també podran compartir els nostres articles a través de les xarxes socials on som presents, de manera que els Usuaris han de ser cauts i llegir prèviament les Condicions i Política de privacitat de l'esmentada xarxa social.

14. XARXES SOCIALS

GROOTS està present a Twitter, Facebook, Linkedin, Google+ i YouTube, sense perjudici que pugui utilitzar unes altres en el futuro.Es per això que, a través d'aquesta política de privacitat, es reconeix responsable de l'tractament en relació amb les dades publicades per GROOTS en aquestes plataformes, així com de les dades que els Usuaris enviïn-lo privadament GROOTS amb la finalitat de ser extrets -per exemple, comunicacions perquè GROOTS atengui una consulta.

No obstant això, a través dels perfils, GROOTS no comparteix ni comunica cap informació personal dels usuaris, "seguidors" de Twitter, Facebook, etc.Aprovechamos la present Política de Privacitat per informar els Usuaris que, el perfil de GROOTSPLANETA HORT a les esmentades xarxes socials, està obert a el públic en general, sense limitació d'accés a altres usuaris, amb la finalitat que la nostra marca, serveis, concursos, certàmens, etc. siguin vistos per la major quantitat de persones possibles. És per això pel que, en cas que els Usuaris, seguidors dels nostres perfils enviïn al nostre mur informació de caràcter personal, serà la seva exclusiva responsabilitat.

Qualsevol que no vulgui ser "seguidor" de GROOTS a les xarxes socials en les quals està present, tan sols ha de deixar de seguir aquest perfil seguint el que disposen les Polítiques de Privacitat i Termes i Condicions de la xarxa social en qüestió. Les dades dels Usuaris pujats als nostres perfils romandran en aquests des que l'Usuari presta el seu consentiment fins que el retiri, sol·licitant-ho a la plataforma. El tractament que GROOTS realitzi dins les xarxes socials, serà com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Pel que GROOTS podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors, i, per qualsevol via que permeti la xarxa social, sobre les seves activitats, concursos, certàmens, serveis, etc. així com prestar servei personalitzat d'atenció a client a través de la xarxa social.

Qualsevol usuari podrà exercir els drets de protecció de dades, posant-se en contacte amb GROOTS en la direcció i correu electrònic indicat en l'apartat corresponent a les mateixes. En cap cas GROOTS extraurà dades de les xarxes socials si no compta amb el consentiment exprés de l'usuari per ello.Recomendamos als Usuaris encaridament llegeixin les polítiques de privacitat i Termes i Condicions de les xarxes socials on som presents.

15. RECEPCIÓ DE CURRÍCULUM VITAE.

GROOTS, no admet la recepció de currículum vitae a través de l'correu electrònic facilitat en aquesta pàgina web.

GROOTS, gestionarà la recepció de Currículum vitae de candidats a través dels formularis disponibles a l'apartat treballa amb nosaltres de la nostra pàgina web, quan disposem d'un procés de selecció obert.

En aquests casos, les dades que es generin com a conseqüència de la participació d'un procés de selecció seran tractades amb la finalitat d'analitzar el perfil professional de l'candidat i poder donar-li la possibilitat de participació en els processos de selecció de personal que organitzi GROOTS, en funció dels llocs vacants o de nova creació. Igualment, i en el cas que el perfil de l'candidat sigui seleccionat, les seves dades es podran utilitzar per tramitar la seva incorporació a la plantilla de GROOTS.

De la mateixa manera en GROOTS tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat de disposar d'una base de dades de futurs candidats a cobrir possibles vacants en llocs de treball de la nostra empresa, ajustada al seu perfil professional. L'informem que no es prendran decisions automatitzades, inclòs elaboració de perfils. GROOTS us demanarà el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc d'acord amb l'article 6.1.a) RGPD, per disposar d'una base de dades de futurs candidats a cobrir possibles vacants en llocs de treball de la nostra empresa, ajustada al seu perfil professional. Aquestes dades no seran cedides a tercers.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. En tot cas li informem que passats 12 mesos des de la recepció del seu currículum sense que se li hagi presentat cap oferta de treball, aquest serà automàticament cancel·lat de la nostra base de dades.

16. CONDICIONS.

Recomanem encaridament als Usuaris visitar també les seccions Condicions Legals, Avís Legal i Política de Cookies que regulen, entre molts altres aspectes, l'ús, renúncies i limitacions de responsabilitat que regeixen en aquest lloc web.

Darrera modificació 14 maig 2020

bottom of page