top of page

Per què l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE) suposa un repte per a l'agricultura vertical?

Coneix més sobre l'EEE i per què el sector de l'agricultura vertical està demandant un canvi en la seva regulació.


En l'actualitat, l'agricultura s'enfronta a desafiaments com l'increment exponencial de la desforestació, l'exposició al canvi climàtic, la degradació del sòl i el consum d'aigua potable. És per això, que cada vegada més s'estan considerant altres formes de proveïment d'aliments més sostenibles, unides a la tecnologia i a la recerca com ho és l'agricultura vertical.


Tenint en compte l'actual auge d'aquesta activitat, el sector de l'agricultura vertical s'està trobant amb unes certes limitacions a l'hora de sol·licitar alguns estàndards de sostenibilitat. Per exemple, l'obtenció d'etiquetes ecològiques com l'Eco Label, per a poder certificar els aliments que l'agricultura vertical genera com a sostenibles. Empreses emergents del sector afirmen que aquestes dures normes estan bloquejant el desenvolupament i la recerca de fonts d'aliments que comparteixen els mateixos objectius ecològics que Brussel·les marca.


Abans de començar, farem una breu introducció de què és l'EEE, com funciona i en quina situació deixa a empreses com la nostra.Què és l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE) o EU Ecolabel?


L'etiqueta ecològica és una organització fundada en 1992 i el seu objectiu és certificar els sistemes d'etiquetatge mediambiental de tipus I.


Sol haver-hi un procés de sol·licitud de 7 fases en el qual l'empresa ha de demostrar que el seu producte compleix estrictes criteris ecològics.


Està reconeguda en tots els països de la Unió Europea, inclosos Noruega, Liechtenstein i Islàndia. Aquesta etiqueta és un segell d'aprovació que significa que el producte que s'està comprant contribueix a reduir la contaminació. Per tant, l'etiqueta ecològica només es concedeix a les empreses en funció dels criteris ecològics indicats.


Fins i tot durant la pandèmia, el nombre de productes i llicències de l'EEE ha continuat creixent. El nombre actual d'etiquetes ecològiques concedides és el més alt de la història, 89.357 productes, entre els quals es troben una àmplia gamma de productes de neteja, electrodomèstics, tèxtils, lubrificants, pintures i vernissos. No obstant això, l'etiqueta actualment no inclou aliments, begudes, productes farmacèutics o dispositius mèdics.


Per què Groots no té l'etiqueta ecològica i quan s'espera que això canviï?


Segons la Comissió Europea: "les plantes han de produir-se sobre i en una terra viva en connexió amb el subsol i el substrat. Aquest és un principi fonamental de la producció ecològica". Per tant, l'agricultura vertical basada en la producció hidropònica no compleix les normes de producció ecològica segons la UE. No obstant això, s'està començant a avaluar el marc de regulacions que han de complir-se per a l'obtenció de les ecoetiquetes. Un exemple que dona esperança al nostre sector, és que als Estats Units s'ha començat a considerar com a producció ecològica i sostenible el cultiu hidropònic de vegetals.


Groots és una empresa sostenible que es centra en l'agricultura vertical. La nostra missió és promoure un canvi en l'agricultura tradicional i la necessitat d'implementar un nou mètode agrícola: més eficient, sostenible i resistent al canvi climàtic. A més, a Groots comercialitzem productes sostenibles, de producció local i saludables, conreant més de 25 varietats d'hortalisses i plantes aromàtiques durant tot l'any gràcies a la tecnologia de l'agricultura vertical. En l'actualitat, estem explotant la major granja vertical d'Espanya i per això busquem tenir l'etiqueta ecològica de la UE. No obstant això, a causa de l'estricta normativa sobre el sòl, actualment Groots no pot obtenir la certificació.Tanmateix, això no ens desanima perquè la producció de Groots té molts avantatges.


  • En primer lloc, la granja opera de manera constant durant tot l'any. Independentment del temps i les condicions ambientals, la qual cosa permet que la qualitat del producte sigui uniforme. A més els nostres cultius no són tractats ni amb un polsim de pesticides.


  • En segon lloc, el magatzem de producció està situat al costat dels centres de distribució i consum. Així, la reducció de la cadena de subministrament permet als consumidors no sols realitzar un seguiment, sinó també disposar de productes locals. A més, les botigues poden rebre productes més frescos, la qual cosa és crucial per a ajudar a adaptar-se als canvis en la demanda i a la lluita contra el desaprofitament d'aliments.


  • A més, la producció és totalment sostenible, ja que el sistema hidropònic és capaç de reduir el consum d'aigua en un 90%, eliminar la desforestació i l'erosió del sòl fèrtil, reduir al mínim el transport i les emissions de CO2 derivades, i està exempt de pesticides.


  • Som 50 vegades més productius i necessitem 96% menys espai i produïm de manera local, per tant lluitem contra la desforestació que l'agricultura tradicional provoca.

Conclusió

Des de Groots continuarem conreant i no deixarem que aquestes limitacions ens detinguin. En un futur no gaire llunyà, esperem començar a experimentar amb el cultiu de baies i altres verdures de fulla verda per a poder oferir una major àmplia varietat de plantetes. A més, esperem que l'etiqueta ecològica de la UE accepti i aculli aviat la idea de l'agricultura vertical mitjançant un sistema de producció hidropònica, ja que creem que és el futur de l'agricultura, juntament amb altres pràctiques sostenibles com l'agricultura regenerativa


Kommentare


bottom of page